Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruské Pekľany (Ľubovec)
Iný názov
Pekľany
Lokalita
obec Ľubovec, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne rokokový kaštieľ z polovice 18. storočia. V polovici 19. storočia bol čiastočne prestavaný a v rizalite prefasádovaný v duchu neskoroklasicistických stavieb. Dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a s pristavaným rizalitom v strede oboch dlhších fasád. Fasáda členená kanelovanými pilastrami s nárožnou rustikou. V miestnostiach sú valené klenby alebo rovné stropy. Niektoré stropy sú vyzdobené ornamentmi. V záhrade je zvyšok neobarokovej fontány z roku 1880 – 1890, ktorá mala alegorické postavy dvoch putti s hroznami. [1]
Pamiatková ochrana
Ľubovec-Ruské Pekľany – kaštieľ (č. ÚZPF 2262/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autorky: PhDr. Darina Petranská, Mgr. M. Snaková (archívny výskum). [2]
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ je opustený a chátra. Je v zlom stave. Ide o zaujímavé sídlo, ktoré je málo známe, čo je veľká škoda. Veľkým pozitívom je skutočnosť, že okolie historického objektu nie je zastavané novými stavbami. Zástavba je v dostatočnom odstupe od kaštieľa. Obec celkovo pôsobí veľmi romantickým a príjemným dojmom. Môžeme iba doporučiť, aby ste ju navštívili.
Prístup
Stojí pri ceste v strede obce, neďaleko kostola.
Fotogaléria
Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Ruské Pekľany foto © Viliam Mazanec 11/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 63.
[2] www.pamiatky.sk (28.10.2010)
Bibliografia
www.lubovec.sk
GPS
48.902412, 21.186744
48°054'8.68", 21°011'12.28"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk