Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaľa
Iný názov
Vodný hrad
Lokalita
obec Šaľa, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia. Barokovo upravený bol v 18. storočí. Je to typ opevneného poschodového štvorkrídlového kaštieľa so štyrmi polkruhovými nárožnými baštami a nepravidelne uzavretým nádvorím. Priečelný trakt má uprostred štvorhrannú vežu so strieľňami. Vchod do objektu umožňuje podjazd na prízemí veže, zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou. Fasády sú členené obdĺžnikovými oknami s kamennými šambránami a na nádvorí polkruhovými arkádami. Arkády osvetľujú priebežné chodby, pozdĺž ktorých sú radené jednotlivé miestnosti. V miestnostiach i na chodbách prízemia sú krížové hrebienkové klenby a na poschodí pruské klenby. Na nádvorí je studňa. [1]
 

V 13. storočí sa tu spomína opevnený kláštor, ktorý môže mať súvis s neskoršou stavbou kaštieľa, ako opevnenej protitureckej pevnosti. Napriek viacerým úpravám si kaštieľ zachoval renesančný vzhľad. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Opravovali ho v 60tych rokoch 20. storočia. [3]
 

Šaľa – kaštieľ (č. ÚZPF 52/0) - architektonicko-historický výskum vonkajších fasád - rok 2006. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík. [4]
 

Šaľa – kaštieľ (č. ÚZPF 52/0), architektonicko-historický výskum dvorových fasád - rok 2007. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede mesta. Ulica P. Pázmáňa 23.
Fotogaléria
Kaštieľ Šaľa zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1899)Kaštieľ Šaľa zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Šaľa zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Šaľa foto © Imrich Kluka 5/2012Kaštieľ Šaľa foto © Imrich Kluka 5/2012Kaštieľ Šaľa foto © Imrich Kluka 10/2012Kaštieľ Šaľa foto © Imrich Kluka 10/2012Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Šaľa foto © Ľuboš Repta 9/2022Kaštieľ Šaľa foto © Ľuboš Repta 9/2022Kaštieľ Šaľa foto © Ľuboš Repta 8/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 230 - 231.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 189.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 189.
[4] www.pamiatky.sk (17.4.2018)
[5] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.sala.sk
GPS
48.152122, 17.876976
48°0 9' 7.64", 17°0 52' 37.11"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk