Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sasinkovo
Iný názov
Šág
Lokalita
obec Sasinkovo, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami. Prestavaný bol začiatkom 20. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková budova s manzardovou strechou. Fasády sú členené pilastrami s priebežnou rustikou na prízemí. Priečelie je deväťosové s trojosovým stredným rizalitom. Zreteľne vystupujúci trojosový rizalit na nádvornej fasáde má obdĺžnikový vstupný portál. Murované štíty bočných fasád sú zalamované a zdobené štukovými festónmi a vázami. V miestnostiach sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sasinkovo – kaštieľ (č. ÚZPF 1001/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2009. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová. [2]
 

Kaštieľ prešiel veľkorysou rekonštrukciou v rokoch 2010 – 2011.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Objekt je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Sasinkovo zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Sasinkovo foto © Imrich Kluka 3/2010Kaštieľ Sasinkovo foto © Imrich Kluka 10/2011Kaštieľ Sasinkovo foto © Imrich Kluka 10/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 80.
[2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.sasinkovo.sk
GPS
48.372945, 17.847401
48°22'22.6"N 17°50'50.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk