Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šemša
Iný názov
Turecký dom
Lokalita
obec Šemša, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý postavili Semseyovci v druhej polovici 18. storočia. [1] Neskôr ho upravovali. Objekt je dvojpodlažná bloková a dvojtraktová budova s obdĺžnikovým pôdorysom. Na záhradnej fasáde ma silne vystupujúce bočné rizality. Koncom 19. storočia k ľavému rizalitu pristavali bočné krídlo. Hlavná fasáda je obrátená do dvora a má predstavaný arkádový podjazdový portikus, ktorého hornú plochu tvorí väčší balkón, ohradený empírovou mrežou. Kaštieľ bol v 18. storočí jednopodlažný a v prvej polovici 19. storočia ho nadstavali a jeho priestory klasicisticky upravili. [2] V reprezentačnej sále je neobarokový krb z druhej polovice 19. storočia. Okolo kaštieľa bol anglický park s dvoma jazierkami a cudzokrajnými drevinami. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Objekt opravili po roku 1950 a prispôsobili ho novému účelu.
 

Kaštieľ je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 444/1. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je čiastočne zachované. Anglický park sa zachoval v náznakoch. V kaštieli je umiestnený Domov sociálnych služieb pre občanov s mentálnym, ale aj telesným postihnutím od 18 rokov. Obec je veľmi udržiavaná a pôsobí malebným dojmom. Odporúčame Vám ju navštíviť..: )
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Šemša (v pozadí kostol sv. Ondreja) zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1919)Kaštieľ Šemša a kostol sv. Ondreja foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša a kostol sv. Ondreja foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - záhrada foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie a záhrada foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša a kostol sv. Ondreja foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša a kostol sv. Ondreja foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie foto © Viliam Mazanec 11/2012Kaštieľ Šemša - opevnenie foto © Viliam Mazanec 11/2012
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva - PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 191.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 244.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva - PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 191.
[4] www.pamiatky.sk (12.4.2024)
Bibliografia
www.semsa.sk
GPS
48.679181, 21.112524
48°0 40' 45.05", 21°0 6' 45.09"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk