Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senica
Iný názov
Kaštieľ Machatka
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ, tereziánska stavba z roku 1760, pripísaná staviteľovi F. A. Hillebrandtovi. Kaštieľ je dvojpodlažná trojtraktová budova s veľkou stĺpovou dvoranou, na hlavnej fasáde s mierne vystupujúcimi rizalitmi po bokoch a v stredných troch osiach. Na strednom rizalite je honosný portál, ktorého dva predstavané korintské stĺpy podopierajú menší balkón s balustrovým zábradlím. Fasáda je delená kordónovou rímsou a členená na prízemí rustikovanými lizénami a na poschodí pilastrami s rímsovou hlavicou. Okná na poschodí majú vzdúvajúce sa okrídlené nadokenné frontóny. Kaštieľ má manzardovú strechu, na ktorej sú pôvodné vikiere. Na záhradnej fasáde je predstavaný podjazd riešený na spôsob štvorbokej veže, na poschodí ktorej je malá kaplnka s iluzívnou barokovou freskou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Obnovili ho v 70. rokoch 20. storočia pre muzeálne účely. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
 

V kaštieli sídli Záhorská galéria Jána Mudrocha, ktorá vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. [3]

Prístup
Stojí v severovýchodnej časti mesta.
Fotogaléria
Kaštieľ Senica foto © Imrich Kluka 11/2010Kaštieľ Senica foto © Imrich Kluka 11/2010Kaštieľ Senica foto © Imrich Kluka 11/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 91.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 170.
[3] www.muzeum.sk
Bibliografia
www.senica.sk
GPS
48.683470, 17.368892
48.683470, 17.368892
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk