Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smižany
Lokalita
obec Smižany, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Od začiatku 18. storočia sa v písomných prameňoch spomína v Smižanoch erárna budova – soľný úrad či skôr sklad (salis depositorium, salis officium). Kedy bola budova postavená nie je známe, ale po požiari v roku 1719 slúžila ako byt pre miestneho farára a kaplána, kým sa im opravila fara. [1]
 

Začiatkom roka 1724 sa obrátila Spišská stolica na vrchného soľného inšpektora v Ružomberku Konráda Neffczera so žiadosťou o povolenie predaja soli za stanovené ceny soľnými skladmi v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Smižanoch. Inšpektor vo svojej odpovedi stolici okrem iného uviedol, že smižiansky soľný sklad nebol postavený pre účely predaja soli, ale jej skladovania a ďalšieho transportu. Z uvedeného vyplýva, že objekt nebol postavený príliš dávno, iba začiatkom 18. storočia. V kompetencii soľného skladu bol dovoz soli z Poľska a zo Solivaru. Zabezpečoval tiež ďalšiu distribúciu jedlej i kamennej soli do spišských miest a dedín, ale tiež jej transport hlavne na Liptov a Oravu. [2]
 

Soľný úrad ležal hneď pri ceste a popri skladovacích priestoroch mal zriadenú prepriahaciu stanicu pre furmanov a byty pre štyroch až piatich úradníkov. V blízkosti úradu sa nachádzal hostinec, kde mohli furmani dostať stravu a ubytovanie. V polovici 18. storočia mal smižiansky soľný úrad pobočný sklad soli v Arnutovciach. [3]
 

Soľný sklad v Smižanoch koncom 18. a začiatkom 19. storočia zrejme potrebám moderného úradu, ktorý by mal plniť funkciu aj akéhosi daňového úradu, už nezodpovedal. Koncom 18. storočia častejšie slúžil ako sklad medi. Keď sa k tomu pridružili podvody furmanov s rozpredajom soli (1806), rozhodol sa erár preniesť soľný úrad do Spišskej Novej Vsi. [4]
 

V roku 1808 už fungoval soľný úrad v Spišskej Novej Vsi, pričom zo Solivaru očakával dodávku 13 720 centov soli. Pravdepodobne v roku 1815 bola v meste pre jeho účely postavená nová budova. V Smižanoch na mieste soľného skladu (Pajdušák, 1925) postavili Csákyovci poľovnícku „jagerňu“, ktorú dal v roku 1840 Anton Vincent Csáky rozšíriť o štyri izby a vytvoril z nej príjemný a pohodlný kaštieľ. [5]
 

V roku 1879 sa do kaštieľa presťahoval gróf Hilárius Csákypo sobáši s grófkou Annou Normann. V roku 1892 prevzali objekt do správy Máriássyovci z Markušoviec po tom, ako sa Hilár Csáky presídlili do Spišského Hrhova. Neskôr sa o kaštieľ starali lesmajstri a správcovia panského majetku. [6]
 

Po druhej svetovej vojne bola v kaštieli základná škola a od roku 1961 Poľnohospodárske odborné učilište dvojročné, ktoré pôsobilo v budove do roku 1965. Kaštieľ rok slúžil internátnej škole a od septembra 1966 v ňom už fungovala materská škola, ktorá skončila svoju činnosť až v roku 2004. [7]
 

V júni 2002 objekt prešiel v rámci prechodu kompetencií zo štátu na miestnu samosprávu do vlastníctva obce. Kaštieľ prešiel rekonštrukciou a slúži obci. [8]
 

Okolie kaštieľa, ktoré tvorili kedysi lesy a lúky, neskôr dedinské domy, je zastavené vysokými panelákovými domami. [9] Kontrast kaštieľa a hneď vedľa stojacich panelákov je šokujúci. Návštevníka to úplne zarazí. Pohľad na scenériu - kaštieľ kontra paneláky je gýčový. Projektant sídliska vybral nevhodné miesto pre stavbu obytných domov. Riešenie je necitlivé a domy sú príliš vysoké, aby boli postavené v obci. Narušilo to celkový charakter osídlenia.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2002 obec získala kaštieľ do svojho vlastníctva a dala vypracovať projekt na jeho ďalšie využívanie. [10]
 

Smižany - kaštieľ (č. ÚZPF 3892/1) - architektonicko-historický výskum (kaštieľ a záhrada) - rok 2006. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [11]
 

Po skončení pamiatkové prieskumu projekčná kancelária ARLAND, s.r.o. navrhla, aby sa v kaštieli zriadila turisticko-informačná kancelária a ostatné miestnosti slúžili na pre reprezantačné účely obce a komerčné využívanie (napríklad kaviareň). [12]
 

Súčasťou rekonštrukcie bola aj obnova pôvodného oplotenia. Stavebné práce v prvej etape realizoval VK stav, s.r.o. Spišská Nová Ves v období rokov 2007 – 2009 v objeme približne 382 161 €. [13]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je výborný. Slúži na reprezentatívne účely obce, časť objektu poskytuje komerčné služby, sídli v ňom informačná kancelária a konajú sa tu výstavy.
Prístup
Stojí pri hlavnej ceste cez obec. Nachádza sa približne v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Smižany 3D © Peter ZavackýKaštieľ Smižany 3D © Peter ZavackýKaštieľ Smižany 3D © Peter ZavackýKaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany - výstava bábik z celého sveta foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany - výstava bábik z celého sveta foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany - výstava bábik z celého sveta foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany - výstava bábik z celého sveta foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Smižany foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1 - 2] ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. Smižany: Vydavateľstvo Modrý Peter pre Obecný úrad Smižany, 1993. s. 51.
[3] Pred rokom 1765 bol správcom soľného úradu v Smižanoch Jozef Sommer. V úrade pokladníka ho pravdepodobne vystriedal jeho zať Leopold Ferrari. V roku 1781 sa ako kontrolór pri úrade uvádza Jozef Sommer ml., sekretárom bol Václav Olischer a vážnikom Juraj Steger. ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. s. 51 - 52.
[4] Aktivita Levoče, ktorá navrhovala za jeho nové sídlo budovu opusteného jezuitského konviktu v Levoči, vyšla naprázdno. Vysoký kráľovský hodnostár Karol Pálffy 7.5.1807 Spišskej stolici oznámil, že snahy Levočanov sú v tomto smere bezpredmetné, pretože úrady už rozhodli soľný úrad preložiť do Spišskej Novej Vsi. Poslednými úradníkmi v Smižanoch boli Leopold Ferrari (hlavný pokladník), Tibor Eyersperg (pokladník), Vincent Ponner (kontrolór), Juraj Steger (vážnik) a ďalším úradníkom bol ešte Jozef Ponner. ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. s. 52.
[5] ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. s. 52.
[6 - 8] Informácie z expozície v kaštieli. 7/2015.
[9] V roku 1986 bola obec pričlenená k mestu Spišská Nová Ves. Začala sa presadzovať myšlienka zlikvidovania starého centra Smižian a výstavby nového sídliska na mieste asanovaných rodinných domov. Zámer sa v prvej etape aj zrealizoval. Výstavba šiestich vežiakových a piatich osempodlažných bytových domov výrazne narušila architektúru obce, ktorá si až do roku 1988 zachovávala typický dedinský ráz. Osamostatnením obce v roku 1990 a následne schváleným územným plánom sa ďalšia výstavba panelákov zastavila. Smižany sú dnes počtom obyvateľov najväčšou obcou na Slovensku.
[10] Informácie z expozície v kaštieli. 7/2015.
[11] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 188.
[12 - 13] Informácie z expozície v kaštieli. 7/2015.
Bibliografia
www.smizany.sk
GPS
48.955948, 20.515993
48°057'21.4"N 20°030'57.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk