Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smrdáky - kúpeľná budova
Lokalita
obec Smrdáky, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Súbor niekoľkých empírových budov s modernými úpravami a prestavbami. Hlavná budova má stĺpový portikus na spôsob antického chrámu. [1] Často sa hovorí o stavbe ako o kaštieli, ale ide viac-menej o budovu, ktorá bola postavená pre účely kúpeľov.
 

Prvý kúpeľný dom v Smrdákoch dal v rokoch l832 - 1833 postaviť majiteľ pozemkov v okolí prameňov, nitriansky podžupan Jozef Vietoris. [2] Neskôr, v roku 1839 tiež zásluhou Jozefa Vietorisa, bola postavená impozantná kúpeľná budova (kaštieľ) pre jeho rodinu a vzácnych hostí. Po niekoľkých prestavbách slúži dodnes. Svojim klasicistickým portálom sa stal kaštieľ symbolom kúpeľov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži ako kúpeľný dom.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - altánok foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Smrdáky - kúpeľná budova foto © Hana Farkašová 5/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 134.
[2] Jozef Vietoris sa staral aj o vybudovanie príjemného kúpeľného prostredia. Odvodnením močiara získal priestor pre park, do ktorého vysádzal vzácne dreviny. Kúpeľný park má dnes rozlohu 16 ha a je obľúbeným oddychovým miestom kúpeľných hostí. www.obec-smrdaky.sk (15.10.2013)
[3] Špecializáciou kúpeľov je predovšetkým liečba kožných ochorení v kombinácii s chorobami pohybového aparátu s využitím jedinečného prírodného bohatstva - sírovodíkovej minerálnej vody a sírneho bahna. Osobitné postavenie a význam medzi slovenskými kúpeľmi dáva Smrdákom ich chloridovo-hydrouhličitanová, vápenatá, sírna, hypotonická liečivá minerálna voda. Jej najúčinnejšou zložkou je aktívna dvojmocná síra, obsiahnutá vo vode vo forme voľného a viazaného sírovodíka. Práve pre mimoriadne vysoký obsah sírovodíka (vyše 400 mg v litri) sa minerálna voda v Smrdákoch považuje za najkoncentrovanejšiu sírnu vodu na území Slovenska a strednej Európy. Z balneologického hľadiska má význam aj výskyt liečivého sírneho bahna, vyznačujúceho sa jemnou štruktúrou a bohatou presýtenosťou sírnou minerálnou vodou. www.obec-smrdaky.sk (15.10.2013)
GPS
48.720600, 17.303968
48°0 43' 14.16", 17°0 18' 14.28"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk