Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský Hrhov
Iný názov
Csákyovský kaštieľ
Lokalita
obec Spišský Hrhov, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kaštieľ s klasicistickými prvkami prestavaný na staršom základe vo francúzskom pseudobarokovom slohu na konci 19. storočia. Kaštieľ je trojpodlažná budova so stredným dvojposchodovým rizalitom a nárožnými rizalitmi, ktoré vyzerajú ako vežičky. Pred stredným rizalitom je voľné dvojramenné zalomené schodište s balustrádou. Priečelie je orientované do parku. Strecha je manzardová. [1] Na objekte sa plne uplatnila neobaroková ornamentika. Ústredný, prevýšený rizalit členia na prízemí stĺpy a na poschodí hermové pilastre. V ukončujúcom a bohato prelamovanom štíte je štuková ornamentika s dvojicou erbou zakladateľov kaštieľa. [2]
 

Honosná východná fasáda smeruje do priestranného parku. Elegantné barokové schodisko s kamennou balustrádou vedie k hlavnému vstupu. Podstatnú časť južnej fasády tvoril otvorený balkón delený štyrmi stĺpmi, medzi ktorými bolo kovové umelecky kované zábradlie. Medzery medzi stĺpmi sú dnes zamurované. Južnú fasádu v rohu ukončuje baroková veža. Veža má hodiny na štyri strany, ktoré vyrobila viedenská firma a zvon z roku 1895. Hodiny sú stále funkčné a bijú veľmi presne. [3] Vedľa veže je baroková brána, ktorou sa vchádza do zadného traktu, kde bol predtým dvor s okrasným vtáctvom. Severná fasáda je vybavená iba skromnou barokovo klasicizujúcou štukovou výzdobou. [4]
 

Súčasťou kaštieľa je kaplnka sv. Anny, postavená v jeho severozápadnej časti v rovnakom neobarokovom slohu. Strecha má tvar polgule. Interiér kaplnky tvorí oltár z bieleho mramoru s obrazom sv. Anny z roku 1889. [5]
 

V miestnostiach objektu sú korýtkové a rovné stropy so štukovou ornamentikou Zaujímavé sú zachované drevené a kovové súčasti interiéru. Autorom kováčskych prác je Johann Bartosh z Viedne. V kaštieli sa nachádzal pôvodný nábytok jednotne riešený s architektúrou objektu. [6]
 

Pozemok pôvodne patril rodine Gőrgeyovcov. Bol to jeden z najvýznamnejších spišských kolonizátorských rodov, ktorý sa v obci usídlil už v roku 1278. Rodina Gőrgeyovcov mala v Hrhove svoj rodinný kaštieľ a hospodárske budovy. V roku 1885 celý majetok kúpil gróf Vidor Csáky s manželkou Annou Normann-Ehrenfelsovou. V rokoch 1893 – 1895 dali postaviť nový kaštieľ, ktorý sa stal okrasou obce a regiónu. [7]
 

Objekt vznikol podľa projektu viedenského architekta Heinricha Adama. Pri stavbe použili murivá zo staršieho renesančného kaštieľa. [8]
 

Najprv postavili tehelňu u a napálili tehly. Tehelňu zrušili a postavili kaštieľ s vodovodom, vežičkami, ústredným kúrením, kaplnkou a vežou. Na vežu umiestnili hodiny a železného kohúta, ktorý sa točí podľa vetra. Okolo kaštieľa zriadili park s fontánami a rybníkom, zasadili stromy z celého sveta. [9]
 

Na konci druhej svetovej vojny prechádzala obcou sovietska armáda, ktorá násilím vnikla do kaštieľa a spustila vlnu rabovania. Práve preto z pôvodných interiérov a zariadenia sa zachovalo málo. Vo vstupnej hale sú však dodnes originálne obrazy maľované na stenu s pridaným rámom. Štyri z týchto obrazov predstavujú významné obdobie živote človeka, detstvo, mladosť, dospelosť a starobu. Nad dverami sú symboly štyroch ročných období a vo výklenkoch charakteristické symboly 12 mesiacov v roku. Všetko symbolizuje kalendár. V kaštieli je 52 dverí a iste bolo aj 365 okien. [10]
 

Majiteľmi kaštieľa boli Csákyovci až do roku 1945. Potom opustili svoje majetky a odišli do Rakúska. [11]
 

Od roku 1945 je kaštieľ majetkom štátu, slúžil ako detský domov, neskôr ako detský výchovný ústav. Dlhé roky slúžil celý areál ako reedukačné centrum pre mládež. [12]
 

Kaštieľ stojí v rozsiahlom parku.
 


 

PARK (klik)
 

Patrí medzi päť najväčších a najzachovanejších parkov východného Slovenska, s rozlohou bezmála 17 hektárov. Korešponduje s architektúrou kaštieľa, ktorý je jeho dominantou. Z kaštieľa sa monumentálnych schodišťom a udržiavaným chodníkom schádzalo do parku ku fontáne a k terasám na južnej a severnej strane kaštieľa. Podstatnou časťou parkovej časti bol kvalitný trávnik, ktorý sa často obnovoval a v letnom, období diopĺňal exotickými rastlinami, voliéra pre okrasné vtáctvo, hydinu a iné zvieratá. Kompozičné centrum voľnokrajinárskej časti parku bolo v okolí rybníka napájaného z potoka Lodzina. Prostredie okolo rybníka dotvárali pekné cestičky a dve drevené besiedky. Rybník spolu s pretekajúcim potokom tvoril zaujímavú vodnú sústavu, kde sa dalo kúpať a člnkovať. Súčasťou parku je skleník vo východnej časti, ktorý slúžil na odkladanie exotických rastlín cez zimné obdobie. Od roku 1945 ostal park pre každého voľne otvorený, bez dozoru a systematickej údržby. Park je od dediny a štátnej cesty ohradený vysokým múrom. [13]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1908 - 1909 vykonal niektoré opravné práce levočský staviteľ Anton Müller. [14] Kaštieľ opravovali v druhej polovici 20. storočia a v roku 2002. [15]
 

Spišský Hrhov - kaštieľ s areálom, stavba hospodárska I. (č. ÚZPF 813/4) - architektonicko‐historický výskum - rok 2023. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [16]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce. Osloboditeľov 36.
Fotogaléria
Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 176.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 181.
[3] Hodiny na veži fungujú už viac ako sto rokov, ukazujú čas, každú štvrť hodinu tenko odbijú potrebný počet úderov. Jedenkrát na štvrťhodinu, dvakrát na polhodiny, trikrát na trištvrte hodiny, štyrikrát na celú hodinu. Väčším zvonom odbijú toľkokrát, koľko je práve hodín. To znamená: 396-krát zaznie zvon za jeden deň, 134 685-krát zaznie zvon za rok, 13 468 500-krát za sto rokov. www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/sport-a-rekreacia/neobarokovy-kastiel-61sk.html (19.2.2021)
[4 - 5] www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/sport-a-rekreacia/neobarokovy-kastiel-61sk.html (19.2.2021)
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky .... s. 181.
[7] www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/sport-a-rekreacia/neobarokovy-kastiel-61sk.html (19.2.2021)
[8] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 181.
[9 - 10] www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/sport-a-rekreacia/neobarokovy-kastiel-61sk.html (19.2.2021)
[11] www.spisskyhrhov.sk (13.3.2013)
[12] www.spisskyhrhov.sk/m/udalosti-v-obci/sport-a-rekreacia/neobarokovy-kastiel-61sk.html (19.2.2021)
[13] Informačná tabuľa v teréne. (6/2019)
[14] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 181.
[15] www.pamiatky.sk (21.2.2021)
[16] www.pamiatky.sk (27.4.2024)
GPS
48.999863, 20.642022
48°0 59' 59.51", 20°0 38' 31.28"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk