Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský Štiavnik
Iný názov
Biskupský kaštieľ
Lokalita
obec Spišský Štiavnik, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ, ktorý postavili v 16. a 17. storočí na mieste stredovekého kláštora. [1]
 

Postaviť ho dali pravdepodobne Thurzovci. Základne renovovaný bol v roku 1834 a medzi rokmi 1891 – 1908. V roku 1925 vyhorel a v rokoch 1927 – 1929 ho rozšíril a adaptoval staviteľ J. Šašinka z Popradu podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča. Pôvodne tu stál cisterciánsky kláštor a z jeho materiálu postavili kaštieľ. V roku 1579 prešiel do majetku rodiny Thökölyovcov, ktorá ho dobudovala v polovici 17. storočia. V roku 1699 sa dostáva do rúk jezuitov a po zrušení rádu slúžil ako letné sídlo spišských biskupov. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom s nárožnými vežami, ktoré sú na západnej strane štvorcové a na východnej okrúhle. [2] Fasády sú miestami ozdobené rustikou a na vstupnom priečelí je malý tympanón. Kaštieľ obklopuje múr, ďalšie krídlo, ktoré ukončuje renesančná arkatúra. [3] Objekt má sedlové strechy a nárožné veže sú zastrešené cibuľami. Miestnosti majú rovné stropy alebo korýtkového klenby. Pôvodná dispozícia sa mnohými prestavbami a úpravami celkom narušila. K jadru objektu sú pristavané vedľajšie hospodárske budovy. Kaplnku Zvestovania Panny Márie pristavali v roku 1669. J. Polák, murársky majster zo Spišských Vlachov ju prestaval v roku 1834. Boli použité kamene z bývalého kláštora na Skale útočišťa. Kaplnka je v podstate pseudogotická, ale má pôvodné gotické kamenné články. Oltárny obraz Zvestovania Panny Márie od J. Czauczika je z obdobia okolo roku 1835. Náhrobník je gotický zo 14. storočia. Z pôvodnej stavby kláštora (z čias okolo roku 1340) sa zachovala hlavica rohovej prípony s rastlinným dekorom, zamurovaná v roku barokovej sýpky. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Opravovali ho aj v roku 1950.
 

Spišský Štiavnik - kaštieľ (č. ÚZPF 971/0) - architektonicko-historický a urbanisticko-historický výskum - rok 2008. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová, Mgr. K. Ilavská, Mgr. Jozef Tihányi. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. V kaštieli bol dlhé roky Domov mládeže a Stredná odborná škola. Priestory pamiatky sa vôbec nehodili pre tieto účely. V súčasnosti je kaštieľ opustený a chátra!
Prístup
Stojí 1 km východne od obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie (vstup) foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie (vstup do areálu kaplnky - vnútorná strana) foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik  - Kaplnka Zvestovania Panny Márie (vstup do areálu kaplnky - vnútorná strana) foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie (vstup do areálu kaplnky) foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Spišský Štiavnik - Kaplnka Zvestovania Panny Márie (vstup do areálu kaplnky) foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] Okolo roku 1223 založil v obci Koloman, syn Ondreja II. cisterciánske opátstvo. Jeho ranogotická architektúra sa stala vzorom pre viaceré ranostredoveké stavby na Spiši. V roku 1530 muránsky Matej Bašo kláštor vyplienil a budovy ťažko poškodil. V roku 1543 kláštor zanikol. KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. s. 181.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 178 - 179.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 181.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 179 - 180.
[5] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 193.
GPS
48.988462, 20.380475
48°0 59' 18.46", 20°0 22' 49.71"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk