Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Streda nad Bodrogom
Iný názov
Szerdahelyiovský kaštieľ
Lokalita
obec Streda nad Bodrogom, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený okolo roku 1700 na mieste starého renesančného hradu, zbúraného v roku 1670, s jeho čiastočným použitím. Kaštieľ prestavali koncom 19. storočia. Ide o dvojpodlažnú stavbu s pôdorysom v tvare písmena L a dominujúcou štvorpodlažnou vežou, situovanou do vnútorného rohu oboch krídiel. [1] Na fasáde, orientovanej do parku, je predstavaný portikus a hlavný vstup. V niektorých miestnostiach sa zachovali renesančné klenby, vo väčšine miestností sú však rovné stropy. [2]
 

Kaštieľ dal postaviť pravdepodobne Ladislav Vécsey. [3]
 

Obytnú časť kaštieľa doplňujú hospodárske budovy pravidelného obdĺžnikového tvaru, situované na okrajoch pozemku. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko úprav a opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. V kaštieli sídli Obecný úrad. Vedľa kaštieľa sú zvyšky kedysi pravdepodobne rozsiahleho parku. Je to príjemné a upravené prostredie, ktoré jednoznačne doporučujeme navštíviť.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - hospodárska budova foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - hospodárska budova foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - hospodárska budova foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - hospodárska budova foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - hospodárska budova foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - hospodárska budova foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - hospodárska budova - vstup do areálu foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - zvyšky parku foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - zvyšky parku foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom - zvyšky parku foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Streda nad Bodrogom foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 207.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 186.
[3] www.stredanb.szm.com
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 186.
GPS
48.369853, 21.752752
48°0 22' 11.47", 21°0 45' 9.91"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk