Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stupava
Iný názov
Pálffyovský kaštieľ
Lokalita
obec Stupava, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Monumentálny barokový kaštieľ s neskoršími romantickými úpravami, situovaný na okraji parku v historickom centre obce. [1] Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v 17. storočí na mieste stredovekého vodného hradu spomínaného už v roku 1271. [2] V roku 1280 bol hrad strediskom hradného panstva a patril kráľovi. Často menil majiteľov. V roku 1553 bol v majetku Serédyovcov. V polovici 17. storočia vodný hrad P. Pálffy prestaval na opevnený kaštieľ. [3] Kaštieľ bol upravovaný a dostavovaný v polovici 18. storočia. Károlyiovci ho koncom 19. storočia prestavali v romantickom duchu, podľa projektu architekta M. Ybla. [4]
 

Je to dvojpodlažná budova s dvoma nárožnými hranolovými vežami a kaplnkou na konci bočného krídla. Fasáda bola upravená v duchu historizmu druhej polovice 19. storočia a to pseudobarokovo-rokokovými formami. Neskôr úpravy fasády pokračovali a tak nesie aj znaky secesie. Pôvodná architektúra sa zachovala v priečelí západného, južného a čiastočne severného krídla. Úprava interiérov na prvom poschodí je z polovice 18. storočia. Nástropné maľby sú od K. Lotza. Mreže uzatvárajúce nádvorie s parkom sú neorokokové. [5] Vstupný bosovaný portál je prístupný premostením nad niekdajšou priekopou. Vo vrchole je atika so štítom a nadstavcom, stredná časť s rizalitom. Okolo nádvoria obieha klenutá chodba, na prízemí sa zachovali renesančné klenby. Kaplnka zaberá dve poschodia. Pri kaštieli je anglický park s cudzokrajnými drevinami a jazerom. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Za druhej svetovej vojny bol kaštieľ poškodený. Obnovili ho v rokoch 1956 – 1958 podľa projektov R. Hirtha. [7]
 

Stupava – kaštieľ (č. ÚZPF 540/1-2) – architektonicko-historický výskum mosta - rok 2013. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Henrieta Žažová, PhD. (archívny výskum). [8]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Stupava zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1917)Kaštieľ Stupava zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1917)Kaštieľ Stupava foto © Imrich Kluka 5/2009Kaštieľ Stupava - hlavný vstup foto © Imrich Kluka 5/2009Kaštieľ Stupava foto © Imrich Kluka 5/2009Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava - hlavný vstup foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava - hlavný vstup foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava - hlavný vstup foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava - park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava - park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava - park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava a park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava a park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava a park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava a park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava a park foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015Kaštieľ Stupava foto © Hana Farkašová 7/2015
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 187.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 213.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky... s. 187 - 188.
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 213.
[6 - 7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky... s. 188.
[8] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
ZVAROVÁ, Zuzana – REHÁČKOVÁ, Tamara – BUDAY, Peter: Pamiatkový výskum kaštieľskeho parku v Stupave. In: Monument revue, VI, 2017, č. 2, s. 7 – 12.
www.stupava.sk
GPS
48.273929, 17.032316
48°0 16' 26.14", 17°0 1' 56.34"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk