Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svinia
Iný názov
Sviňa
Lokalita
obec Svinia, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. Klasicisticky upravený bol v prvej polovici 19. storočia. Prízemná budova s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou. Má jedenásťosové priečelie v rytme 4-3-4 a v strede rizalit, ktorý je riešený na spôsob portika. Predstavané stĺpy a piliere s rímsovými hlavicami nesú rímsu a trojuholníkový štít. Na fasádach sú lizénové rámy a pozdĺžné okná. Strecha je manzardová. V miestnostiach sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Obnova sa uskutočnila v rokoch 1976 – 1978. [2]
 

Svinia – kaštieľ (č. ÚZPF 379/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autorka: PhDr. Judita Čechová. [3]

Súčasný stav a využitie
V objekte bola kedysi expozícia Vlastivedného múzea Prešov o vývoji poľnohospodárstva. [4] Stav kaštieľa je zlý. Prostredie v okolí pamiatky je čiastočne zachované. Pred kaštieľom je postavený dom, ktorého záhrada siaha až po elegantný stĺpový rizalit a vstup do objektu. Kaštieľ tak pôsobí utlačene a úboho. Vedľa kaštieľa bol evidentne park, ktorý už neexistuje. Veľká škoda, že okolitá výstavba nerešpektovala ochranné pásmo pamiatky. Ide o zaujímavý a málo známy historický objekt, ktorý utrpel okolitou výstavbou a súčasným nezáujmom. Kaštieľ je opustený a chátra.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Svinia foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Svinia foto © Viliam Mazanec 12/2012
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 189.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky... s. 189.
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky... s. 189.
Bibliografia
www.obecsvinia.sk
GPS
49.01115, 21.124493
49°00'40.14", 21°07'28.17"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk