Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášikovo
Iný názov
Kaštieľ Esterházyovcov
Lokalita
obec Tomášikovo, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ s hospodárskymi budovami tvorí barokovo-klasicistický komplex, ktorý bol postavený pravdepodobne podľa projektov architektov J. Thalherra a J. Fellnera v 60. rokoch 18. storočia. Samotný kaštieľ stojí na starších základoch zo 17. storočia. Menšie stavebné úpravy prebehli na začiatku 19. storočia a v 20. storočí. Hlavná budova je dvojpodlažná so stredným rizalitom, v ktorom je po celej hĺbke situovaná vstupná sieň, umožňujúca aj prístup do parku. Bočné krídla sú dvojtraktové, miestnosti v nich majú lunetové a zrkadlové klenby so štukovou ornamentikou. Hospodárske budovy podkovite uzatvárajúce honosný dvor, sú prízemné dvojtraktové. Priečelie má fasádu členenú pilastrami. V niektorých miestnostiach sú empírové krby. Pred hlavnou fasádou a na terase boli kamenné podstavce so sochami levov a psov, zo začiatku 19. storočia. [1]
 

Kaštieľ dali postaviť Eszterházyovci. V roku 1764 slúžil ako sirotinec pre šľachtické deti. Objekt mal už po dokončení park, ktorý v prvej polovici 19. storočia prebudovali na anglický a doplnili ho sochárskou výzdobou. Novšie úpravy sa uskutočnili v 20. storočí, keď časť parku prebudovali na športoviská. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Tomášikovo - kaštieľ s areálom - park (č. ÚZPF 59/1-3) - architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. Natália Foltinovičová, PhD., Mgr. Peter Buday. [3]
 

Tomášikovo – kaštieľ Esterházyovcov (č. ÚZPF 59/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2022. Autor: Mgr. Marian Havlík. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Tomášikovo foto © Imrich Kluka 6/2012Kaštieľ Tomášikovo foto © Imrich Kluka 6/2012Kaštieľ Tomášikovo foto © Ľuboš Repta 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 285.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 194.
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2018)
[4] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
FOLTINOVIČOVÁ, Natália: Základné atribúty architektonicko-historického výskumu objektov zelene. Príklad parku pri kaštieli v Tomášikove. In: Monument revue, VI, 2017, č. 2, s. 2 – 6.
www.tomasikovo.sk
GPS
48.084053, 17.694768
48°0 5' 2.59", 17°0 41' 41.16"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk