Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľčianky
Lokalita
obec Topoľčianky, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Keglevichovský kaštieľ v Topoľčiankach s rozsiahlym prírodno-krajinárskym parkom patrí medzi najkrajšie ukážky staviteľského umenia na našom území. Dnešný objekt vznikol na mieste nížinného opevneného hradu z 15. storočia s mohutnou obytnou vežou, ktorej základy sú pod úrovňou dnešného nádvoria. Renesančnými prestavbami v 16. a 17. storočí vznikla priestranná renesančná stavba, štvorkrídlového nepravidelného pôdorysu s arkádovým nádvorím a s nárožnými baštami, ktoré spolu s opevnením vytvorili mohutnú protitureckú pevnosť. V prvej tretine 19. storočia Keglevichovci odstránili vstupné južné krídlo a nahradili ho novostavbou podľa projektu staviteľ L. Pichla. Vznikla tak poschodová reprezentačná, klasicistická budova s nárožnými rizalitmi a stredným rizalitom zdôrazneným stĺpovým portikom a kupolou. Do tohto krídla umiestnili najreprezentačnejšie priestory, predovšetkým schodište, tanečnú sálu, jedáleň a knižnicu. Miestnosti navzájom prepojili radom salónov s priehľadmi. Po roku 1890 sa stali majiteľmi kaštieľa Habsburgovci, ktorí si tu zriadili letné sídlo. V roku 1918 pripadol kaštieľ štátu a stal sa letným sídlo T. G. Masaryka. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Topoľčianky – kaštieľ (č. ÚZPF 1555/1) – architektonicko-historický výskum (1. etapa) - rok 2007. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [2]
 

Topoľčianky – kaplnka, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1555/15) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autori: Ing arch. Róbert Erdélyi, Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Barbora Váchová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. V okolí kaštieľa je rozsiahly park, ktorý prekrásne dopĺňa jedinečnú pamiatku.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Topoľčianky foto © Oto Tomeček 7/2010Kaštieľ Topoľčianky foto © Oto Tomeček 7/2010Kaštieľ Topoľčianky foto © Oto Tomeček 7/2010Kaštieľ Topoľčianky foto © Oto Tomeček 7/2010Kaštieľ Topoľčianky foto © Oto Tomeček 7/2010Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Topoľčianky foto © Hana Farkašová 6/2013
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (28.2.2013)
[2] www.pamiatky.sk (18.4.2018)
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
CÓNOVÁ, Ilona: Nábytok v kaštieli Topoľčianky. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 1, s. 27 - 30.
RUTTKAY, Matej: Tajomstvo kaštieľa v Topoľčiankach. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 3, s. 16 - 19.
www.topolcianky.sk
GPS
48.421184, 18.412773
48°0 25' 16.26", 18°0 24' 45.98"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk