Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Ida - Starší kaštieľ
Lokalita
obec Veľká Ida, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančno-barokový kaštieľ, ktorý postavili po roku 1688. Okolo roku 1800 ho klasicisticky prestavali a koncom 19. storočia upravili. Kaštieľ je dvojpodlažná budova na starom renesančno-barokovom pôdoryse so štyrmi nárožnými vežami, upravenými neskôr ako jednoosové klasicistické bočné rizality. Na dvorovej fasáde je ďalší stredný rizalit, v ktorom je umiestnené nové klasicistické dvojramenné schodište, vedúce na poschodie. Schodište na prízemí a poschodí ústi do chodby, ktorá umožňuje priebežnú komunikáciu. Pôvodne tu boli otvorené arkády. Na chodbe a v miestnostiach sú neskororenesančné krížové klenby. K strednému rizalitu schodišťa pristavali stĺpový portikus s balkónom a pred strednými osami záhradnej fasády postavili balkón na štyroch dórskych stĺpoch. [1]
 

V roku 1688 sa ako majiteľ kaštieľa spomína gróf István Csáky. Rod Csákyovcov bol dlho majiteľom Veľkej Idy. Posledným zemepánom v obci, až do roku 1945, bola grófska rodina Schell. [2]
 

Ku kaštieľu patria hospodárske budovy, rozložené symetricky z oboch strán vjazdu. Pred vjazdom je krátky nájazdový mostík, ktorý mal dve barokové kamenné plastiky sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána od J. Hartmanna približne z roku 1744. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je veľmi dobrý. Bol veľkoryso zrekonštruovaný. V objekte sídli Obecný úrad. Okolo kaštieľa ja krásny a veľký park. Vedľa kaštieľa sa nachádza rybník, ktorý dal údajne vyhĺbiť ešte v roku 1589 Perényi János. Ochranné pásmo pamiatky nie je narušené. Kaštieľ s parkom pôsobí harmonicky a udržiavane. Ide o rozsiahly objekt.
Prístup
Stojí na začiatku obce, v jej severozápadnej časti.
Fotogaléria
Veľká Ida - cesta ku kaštieľu foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida - rybník, ktorý dal vyhĺbiť údajne ešte v roku 1589 Perényi János foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida - rybník, ktorý dal vyhĺbiť údajne ešte v roku 1589 Perényi János foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida - interiér foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida - interiér foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 3/2012Kaštieľ Veľká Ida foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida - vstup do areálu objektu foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida - vstup do areálu objektu foto © Viliam Mazanec 4/2012Kaštieľ Veľká Ida - vstup do areálu objektu foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 4/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 368.
[2] www.velkaida.sk
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 368.
Bibliografia
www.velkaida.sk
GPS
48.598324, 21.166243
48°0 35' 53.97", 21°0 9' 58.47"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk