Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Záborské
Iný názov
Kaštieľ Zatureckých
Lokalita
obec Záborské, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ postavili v roku 1614. Prestavali ho v barokovom slohu v roku 1741. Dalšie úpravy prebehli na začiatku 19. storočia. Je to dvojpodlažná budova s dvoma nárožnými vežami a úplne barokizovanou fasádou, ktorá mala bohatú výzdobu. Fasáda je členená pilastrami a nadokennými okrídlenými frontónmi. Hlavice pilastrov majú štukovú ornamentiku v podobe palmiet a ovocia. Nad vežami je malý nadstavec s arkatúrou na spôsob renesančnej atiky. Miestnosti majú renesančné a valené klenby s podkasanými lunetami. [1] V niektorých miestnostiach sú vyzdobené stropy a steny maľovanými rastlinnými motívmi. V jednej z miestností je krásna kachľová pec.
 

Kaštieľ vlastnila rodina Zatureckých. Zatureckí dali postaviť v ohrade kaštieľa kaplnku ku cti svätého Kríža. Po rode Zatureckých došlo k rozdeleniu zemianskeho majetku tak, že kaštieľ so záhradou kúpil istý advokát z Prešova, Dr. Kakusz Béla a pozemky v extraviláne odkúpili haršackí sedliaci a želiari. Dr. Kakusz predal kaštieľ so záhradou a hospodárskou budovou v roku 1919 občanovi obce Jurajovi Žulovi. [2]
 

Od roku 1976 vlastnilo kaštieľ Ministerstvo kultúry SR a slúžil ako depozitár Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. V roku 2015 sa ho snažilo predať.

Pamiatková ochrana
Záborské – kaštieľ (č. ÚZPF 404/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [3]
Súčasný stav a využitie
Objekt je vo veľmi zlom stave. V nedávnej minulosti pravdepodobne slúžil ako skladisko ovocia a zeleniny. Skladovým priestorom je prispôsobený suterén. Ide o úžasne zaujímavú a kúzelnú malú stavbu. Až nervy drásajúci je súčasný stav kaštieľa. Krásny objekt je poriadne zanedbaný. Interiér, fasáda a strecha sú zdevastované. Okolie kaštieľa je čiastočne narušené dedinskou zástavbou.
Prístup
Stojí v strede obce. Kaštieľ je postavený na miernom návrší.
Fotogaléria
Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské - Kaplnka sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012Kaštieľ Záborské foto © Viliam Mazanec 12/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 448.
[2] www.obeczaborske.sk (15.1.2013)
[3] www.pamiatky.sk (18.11.2017)
GPS
48.943838, 21.289041
48°0 56' 37.82", 21°0 17' 20.55"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk