Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Podhradie
Iný názov
Kaštieľ Ostrolúckych
Lokalita
obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný dvojvežový objekt zo 17. storočia. V empírovom slohu bol prestavaný začiatkom 19. storočia. Kaštieľ je dvojkrídlová dvojpodlažná stavba s iónskym stĺporadím na čelnej fasáde. Dispozícia objektu je dvojtraktová s miestnosťami prístupnými z okružnej chodby. [1]
 

Bol v majetku zemianskych rodín Príleských a neskôr Ostrolúckych.

Pamiatková ochrana
Pamiatkový výskum fasád - umeleckohistorický, architektonicko-historický, 1992. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. Spolupráca: V. Horáková. [2] Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je čiastočne zachované. Vedľa kaštieľa je časť bývalého parku. Dnes je v objekte umiestnený Domov sociálnych služieb.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Zemianske Podhradie foto © Imrich Kluka 6/2006Kaštieľ Zemianske Podhradie foto © Imrich Kluka 6/2006
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 465.
[2] PhDr. Norma Urbanová – výber výskumnej a publikačnej činnosti za roky 1967 – 2016. In: Monument revue, VI, č. 1, 2017, s. 93.
GPS
48.840278, 17.833454
48°0 50' 25.00", 17°0 50' 0.43"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk