Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žipov
Lokalita
obec Žipov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia. Je to dvojpodlažná bloková dvojtraktová stavba, v strede priečelia má vežovitý prevýšený rizalit. Na prízemí a na nárožiach po celej výške budovy je horizontálna rustika. Na poschodí v nadookennej ploche sú štukové mušle. Nad vstupom je kamenná šambrána. [1] Pôvodne bol nad vstupovým kamenným portálom balkón, ktorý niesli kanelované stĺpy, ktoré však boli v 60. rokoch 20. storočia odstránené. [2] Miestnosti sú kryté valenými, krížovými a zrkadlovými klenbami. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaštieľ opravili v roku 1985, ale kvôli viacerým necitlivým zásahom počas jeho používania v minulom storočí jeho vzhľad utrpel. Blízkosť Prešova a umiestnenie v peknej prírodnej lokalite vytvára, po nevyhnutnej rekonštrukcii, pre kaštieľ široké možnosti využitia. Do komplexu by tak bolo možné zakomponovať aj existujúcu klasicistickú kúriu, postavili ju Rhollovci, ktorá je situovaná pri juhozápadnom krídle kaštieľa. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Žipov foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Žipov foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 505.
[2] Kaštieľ v Žipove. SME, článok na internete z 1.7.2011 (18.6.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 505.
[4] Kaštieľ v Žipove. SME, článok na internete z 1.7.2011 (18.6.2013)
GPS
48.966463, 21.086733
48°0 57' 59.27", 21°0 5' 12.24"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk