Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Katarínska Huta (Cinobaňa) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cinobaňa, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Novorománsky kostol postavený v roku 1887. Jednoloďová stavba so segmentovou apsidou a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. [1] Veža zakončená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty má nárožné pilastre. Fasády sú hladké.
 

Hlavný oltár so závesným obrazom Krista na kríži. Voľný obraz svätice je z 19. storočia od J. Petroviča. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 251.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 251.
Bibliografia
www.cinobana.sk
GPS
48.465073, 19.633027
48°27'54.3"N 19°37'58.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk