Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kátlovce - Kalvária
Lokalita
obec Kátlovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Na vysokom sokli osadený trojitý podstavec nesie na mohutnej strednej časti ukončenej výraznou rímsou vysoký kríž s korpusom Ukrižovaného. Pod ním stojí Mária, ktorej bolesť nad stratou syna zdôrazňoval kedysi i meč zabodnutý do jej srdca. Smútok umocňujú aj sochy dvoch plačúcich anjelov, osadené na nízkych bočných volútových krídlach podstavca. Ide o neskorobarokové súsošie a podľa datovania v kartušovom poli podstavca pochádza z roku 1774. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Vertikálne komponované súsošie Ukrižovania je situované pred vstupom do farského Kostola sv. Ducha. [2]
Fotogaléria
Kátlovce - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2015Kátlovce - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 185.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 185.
Bibliografia
www.katlovce.sk
GPS
48.525698, 17.608780
48°31'32.5"N 17°36'31.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk