Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kátlovce - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kátlovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1720. Obnovený bol v roku 1818. Sakrálny objekt doplnili vežou v roku 1830. Ide o bežný jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria. Na západnej strane je veža vstavaná do hlavného priečelia, na prízemí s kamenným ušnicovým portálom. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Vo výklenkoch hlavnej fasády sú umiestnené kamenné sochy. Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je barokové z prvej polovici 18. storočia. Hlavný oltár má v strede stĺpovej architektúry reliéf Zoslania ducha svätého. Bočné oltáre majú na tom istom mieste sochy sv. Anny a sv. Martina. Drevená kazateľnica a kamenná krstiteľnica kalichová sú z prvej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Kátlovce - Kostol sv. Ducha (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 8/2015Kátlovce - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2015Kátlovce - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2015Kátlovce - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2015Kátlovce - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2015Kátlovce - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 17.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 17.
Bibliografia
www.katlovce.sk
GPS
48.525691, 17.608436
48°31'32.5"N 17°36'30.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk