Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kavečany (Košice) - Kaplnka Preblahoslavenej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Prícestná neogotická kaplnka postavená v roku 1896 uprostred dediny. Jednoduchá stavba s lomeným portálom a gotizujúcimi oknami. [1] Vymurovaná z kameňa a tehál, precízne omietnutá, je otvorená na čelnej strane veľkým lomeným oblúkom, nad ktorým sa týči trojuholníkový štít. Je zakončená stanovou strieškou so železným krížom vo vrchole. Zadnú stenu interiéru vypĺňa kamenná menza. Nad ňou je v múre výklenok, v ktorom je umiestnený ozdobne vyrezávaný drevený kazetový rám s dvojkrídlovými dvierkami. Vo vnútri je vložený obraz – papierová farbotlač s motívom Panny Márie s Ježiškom. Na lište rámu je nápis „Ora pro nobis“ (Oroduj za nás). [2]
 

Celé okolie stavby je vzorne upravené a spolu s košatou lipou a dvoma starými sypancami predstavuje zachovaný komplex ľudovej architektúry z konca 19. storočia. [3]
 

Z údajov vo farskej kronike sú známe okolnosti vzniku a meno fundátora kaplnky, vysvätenej dňa 23. augusta 1896. Na jej údržbu poskytol finančné prostriedky Matej Kupec s manželkou Annou, rodenou Tresovou, a to vo výške 40 forintov. [4]
 

S kaplnkou sa spája výrazný kult, spätý s tradíciou spoločných modlitieb a obchôdzok. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2001 objekt dôkladne opravili. V súčasnosti má vonkajšia fasáda kombinovanú ružovo-bielu omietku. Strecha dostala novú krytinu a pred kaplnku bol osadený drevený latkový plot. Nákladnú opravu financoval miestny občan Ondrej Balčík. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce, ktorá je mestskou časťou Košíc.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 17.
[2] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 235.
[3 - 6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 235.
GPS
48.774109, 21.205410
48°046'26.8"N 21°012'19.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk