Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1900. Z historických zápisov je zrejmé, že kaplnka stojí na mieste staršieho sakrálneho objektu, na ktorý bola v roku 1855 poskytnutá základina Jurajom Jablonovským. Podľa farskej kroniky bola kaplnka vysvätená 21. októbra 1900. [1]
 

Ide o jednopriestorovú prícestnú kaplnku na obdĺžnikovom pôdoryse s rovným uzáverom. Na stavbu múrov bola použitá tehla, na obvodové základy pieskovcový kameň. Vstup na čelnej fasáde je oblúkovo ukončený, zakrytý celoobvodovou železnou mrežou. Vrchol sedlovej strechy zdobí pôvodný železný kríž. Priečelie nad vstupom lemuje trojuholníková rímsa. Letopočet „1900“ sa nachádza v obdĺžnikovom orámovaní nad vstupom. [2]
 

Vnútro zadnej steny zaberá kamenná menza, nad ňou ešte donedávna visel novší obraz sv. Rodiny – farbotlač na papieri, na bočných stenách boli papierové obrázky s motívom Božského Srdca, Panny Márie a Ježiša. [3] V súčasnosti je v kaplnke umiestnené súsošie sv. Rodiny.
 

Za kaplnkou stoja dve lipy a smerom na východ vedie poľná cesta k dedine. [4]
 

Od kaplnky vo vzdialenosti asi päťsto metrov juhovýchodným smerom, pri červeno značenom turistickom chodníku medzi jabloňovými stromami, sa nachádza kazetový obraz na železnej tyči. Existujú o ňom dva staré písomné záznamy. V kanonickej vizitácii z roku 1804 sa uvádza existencia božích múk s postavou Panny Márie. Vo farskej kronike je údaj o obraze Panny Márie pri chodníku smerom na Baránok. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na rázcestí, kde sa zbiehajú tri poľné cesty. Križovatka symbolizuje stret protikladov, miesto, kde sa schádzali nadprirodzené sily. Vybudovaním posvätného objektu sa miesto stalo bezpečným. [6]
Fotogaléria
Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021Kavečany (Košice) - Kaplnka sv. Rodiny foto © Viliam Mazanec 2/2021
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 237.
[1 - 4] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 236.
[5 - 6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 237.
GPS
48.769167, 21.205542
48°46'09.0"N 21°12'20.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk