Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kazematy
chodbovité priestory v barokových pevnostných hradbáchwww.pamiatkynaslovensku.sk