Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kazimír - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Kazimír, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá klasicistická stavba zo začiatku 19. storočia s drevenou strešnou vežičkou z 20. storočia. Išlo o polkruhovo zakončený priestor krytý rovným stropom. Fasády boli hladké, len priečelie malo nárožné lizény a na skosenom štíte malé termálne okienko. [1]
 

V interiéri sa nachádzal oltár s obrazom Kalvárie, ktorý mal atektonickú dvojstĺpovú architektúru s bohato rozvinutým akantom ako pri východoslovenských pravoslávnych oltároch. Oltár pochádzal z prvej polovice 19. storočia. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 18.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 18.
Bibliografia
www.kazimir.skwww.pamiatkynaslovensku.sk