Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kazimír - Kostol sv. Štefana kráľa
Lokalita
obec Kazimír, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol bol postavený v roku 1837. Nanovo ho zastrešili koncom 19. storočia. Išlo o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér mal rovné stropy. Lizénovým rámom členené priečelie malo rovnú atiku, za ňou vyrastala masívna, do strechy vstavaná veža. V supraporte vchodu bol letopočet 1837 datujúci stavbu. [1]
 

V interiéri sa nachádzala kazateľnica v rokokovej úprave z druhej polovice 19. storočia a klasicistická kamenná krstiteľnica z čias stavby kostola. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 18.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 18.
Bibliografia
www.kazimir.skwww.pamiatkynaslovensku.sk