Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kecerovce - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Kecerovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ postavený v rokoch 1580 – 1582. [1] Menšie opravy sú z prvej polovice 18. storočia a zo začiatku 19. storočia. Pravdepodobne bol už vtedy využívaný ako sýpka. Nevhodné úpravy prebehli v 20. storočí. [2] Pôvodne renesančný kaštieľ sa nezachoval úplne, lebo po rákocziovskom povstaní bol len čiastočne opravený. Kaštieľ má nárožnú polygonálnu vežu so strieľňami. [3] Ide o poschodový jednotraktový objekt obdĺžnikového pôdorysu. [4] Nad vchodom do pivnice bola umiestnená nápisová tabuľa a jedno renesančné okno s bohato profilovaným kamenným ostením. [5] Na budove sa zachovalo niekoľko pôvodných pravouhlých renesančných okien, portálov a pod omietkou bolo ešte donedávna vidieť sgrafito. [6] V miestnostiach sú renesančné štukové klenby. [7] Vo veži je štuková ornamentika a zvyšky barokovej nástennej výzdoby. [8]
Pamiatková ochrana
Bez väčších opráv.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Je opustený a chátra.
 

Za socializmu sa využíval ako predajňa, zdravotné stredisko a podobne. [9]

Prístup
Nachádza sa v strede obce. Stojí súbežne s cestou cez obec.
Fotogaléria
Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Kecerovce - starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 18.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 107.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 18.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 107.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 18.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 107.
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 18.
[8 - 9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 107.
GPS
48.828928, 21.415553
48°0 49' 44.14", 21°0 24' 55.99"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk