Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kecerovce - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kecerovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavili v roku 1628 na mieste staršieho, pravdepodobne dreveného kostola. Farnosť bola založená už v roku 1333 a kostol bol už vtedy zasvätený sv. Ladislavovi. Nový nedokončený kostol prešiel pred rokom 1636 do rúk protestantov a v ich správe zostal ako modlitebňa do roku 1672. V roku 1717 kostol odovzdali katolíkom, ktorí ho v roku 1733 dostavali a zbarokizovali. V roku 1807 bol obnovený a klasicisticky upravený. V roku 1864, 1898 a v prvej polovici 20. storočia bol opravovaný. Kostol je jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, ktoré má vnútri segmentový uzáver, z vonkajšej strany polygonálne riešenie s plochými opornými piliermi. Zo severnej strany presbytéria je pristavaná sakristia. Mohutná hranolová veža s polkruhovými a štrbinovými oknami má predstavanú predsieň, rozšírenú oblými výklenkami. [1]
 

Predpokladá sa, že pod kostolom je rozsiahla krypta kecerovského rodu, lebo vo vnútri je náhrobná tabuľa Ambróza Keczera, ktorá sa pri jednej z prestavieb našla pod oltárom. [2]
 

Unikátom je renesančný zvon z roku 1599, ktorý patrí medzi málo zachované renesančné zvony na Slovensku. Objavil a zdokumentoval ho Mgr. Gembický v roku 2000 až 2004. Jedná sa o stredný zvon s dolným priemerom 84 cm a výškou 60 cm. Hornú nápisovú pásku tvorí dvojriadkový nápis ohraničený tromi hrubými plastickými linkami, nad úderovým vencom zvona sú dve združené hrubšie plastické linky. Plášť zvona je hladký bez výzdoby. Z nápisu sa dozvedáme, že zvon dal odliať komes Štefan z poverenia svojho otca Andreja na počesť rodiny Keczer. Čitateľnosť je dosť ťažká, nakoľko chýbajú niektoré písmena, alebo sú poškodené. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rozsiahla rekonštrukcia prebehla v rokoch 1974 - 1976 pod vedením ThDr. Pavla Čecha vtedajšieho správcu farnosti. Posledná rekonštrukcia bola dosť rozsiahla. Kostol má kazetový drevený strop. Zreštauroval sa oltár. Zakúpil sa nový impozantný orgán vyrobený v Kutnej Hore v Českej republike. [4]
 

V rokoch 2010 - 2011 bolo urobené elektrické podlahové kúrenie, bol vymaľovaný interiér a exteriér, boli opravené strechy, výmenené zvodové žľaby a okolo kostola prebehli terénne úpravy. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci nad obcou. Nachádza sa v strede obce a tvorí jej výraznú dominantu. Prostredie okolo objektu je upravné a pôsobí veľmi dobrým dojmom. Neďaleko kostola je cintorín.
Fotogaléria
Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012Kecerovské Pekľany - Kostol sv. Ladislava foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 18.
[2 - 5] www.rkc-kecerovce.sk (11.9.2014)
GPS
48.826164, 21.411536
48°0 49' 34.19", 21°0 24' 41.53"www.pamiatkynaslovensku.sk