Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kelča - kaštieľ
Lokalita
obec Nová Kelča, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kaštieľ postavený koncom 18. storočia (1780). [1] V 19. storočí ho klasicisticky upravili. Bol to dvojpodlažný blokový objekt. Fasády boli členené segmentovo ukončenými oknami. Na hlavnej fasáde bola atika. Okolo kaštieľa sa rozprestieral park. Slúžil ako sídlo rodu Vécsey.
Poznámky
[1] www.novakelca.sk/-historia (26.4.2021)
Bibliografia
www.novakelca.sk
GPS
49.054602, 21.699321
49°03'16.6"N 21°41'57.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk