Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kendice - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kendzice
Lokalita
obec Kendice, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1819. Reštaurovaný bol v roku 1885 a obnovený v roku 1909. Jednoloďový pozdĺžny kostol s rovným uzáverom presbytéria a s pruskými klenbami. Fasáda je hladká. Nad lomeným štítom stojí vstavaná veža, ktorá je krytá ihlancom. [1]
 

Výmaľba kostola je z roku 1905 od A. Gratzla. Oltáre sú historizujúce z 19. a 20. storočia. Kazateľnica je rokoková z konca 18. storočia, na parapete členená stĺpmi s kompozitnou hlavicou a rokajom. V kostole je niekoľko obrazov - obraz Ružencovej Panny Márie z roku 1871, ktorej autorom je J. Gubalský, obraz sv. Martina z polovice 19. storočia, obraz sv. Michala archanjela z roku 1900, obraz sv. Jána Krstiteľa od K. Sárosiho z roku 1905. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce. Nachádza sa pri hlavnej ceste cez obec.
Fotogaléria
Kendice - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 10/2012Kendice - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 10/2012Kendice - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 10/2012Kendice - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 10/2012Kendice - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 10/2012Kendice - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 21.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 21.
Bibliografia
www.kendice.eu
GPS
48.925046, 21.241982
48°055'30.2"N 21°014'31.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk