Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kežmarok
Lokalita
obec Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad postavili pomerne neskoro, medzi rokmi 1461 – 1465. V roku 1720 sa hrad stal majetkom mesta Kežmarok, a tým definitívne stratil svoj význam.
Pamiatková ochrana
V polovici 19. storočia sa objavili snahy o založenie múzea v Kežmarku. K definitívnej realizácii došlo až v roku 1926, kedy plénum mestského zastupiteľstva odsúhlasilo založenie múzea. Po likvidovaní továrne na výšivky adaptovala sa pre účely múzea vstupná veža a 31. mája 1931 sa zbierky múzea sprístupnili verejnosti. Z pôvodného zariadenia hradu sa nezachovalo nič. Múzeum ostalo v prevádzke aj počas druhej svetovej vojny. Počas septembra 1944 boli na hrade umiestnení zajatí partizáni. Prevádzka múzea sa zastavila v druhej polovici roku 1944. Pri prechode frontu v roku 1945 zbierky múzea čiastočne rozkradli. Múzeum sa opäť otvorilo pre verejnosť 3. augusta 1947. Nemohlo však svoju expozíciu rozširovať, pretože na to nemalo priestory. V hrade sídlilo viacero podnikov a skladov. V rokoch 1951 – 1953 prebehla na hrade oprava, ktorá bola taká neodborná, že zničila mnohé staré omietky, sgrafitá a maľby.
 

V rokoch 1962 – 1966 boli na hrade zbúrané budovy, ktoré slúžili ako sklad textilu a boli postavené na hradnom nádvorí. V rokoch 1964 – 1967 sa na nádvorí hradu uskutočnil historicko-archeologický výskum pod vedením dr. Bellu Polla. Na všetkých budovách sa robil historicko-architektonický výskum. Generálna oprava hradu sa začala v roku 1962 a ukončila v roku 1985. Vyžiadala si náklady vyše 22 miliónov Kčs.

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako múzeum.
Prístup
Leží hneď na okraji centra mesta. Prístup úplne jednoduchý. Po Hradnej ulici až do hradu.
Fotogaléria
Hrad Kežmarok kresbaHrad Kežmarok oceľorytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - štyri rôzne veže opevnenia foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstup do objektu foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - erb Štefana I. Thökölyho a jeho manželky Kataríny, rodenej Thurzovej, na vstupnej veži hradu, prebudovanej v roku 1628 foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - nádvorie so vstupnou vežou foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - nádvorie so vstupnou, obdĺžnikovou a polkruhovitou vežou, pohľad z ochodze foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - nádvorie so vstupnou a obdĺžnikovou vežou, pohľad z ochodze foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - časť budovy koniarní a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - renesančná štítková atika hradného múru je typická pre Kežmarský hrad foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - veže kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - veže kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - časť budovy koniarní s východnou vežou, pred stavbou hradu patrili k mestskému opevneniu, v pozadí veže hradnej kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - časť budovy koniarní s východnou vežou, pred stavbou hradu patrili k mestskému opevneniu, v pozadí veže hradnej kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - východná veža, v popredí veža kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - nádvorie a vstupná veža foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - nádvorie  foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011
Bibliografia
BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarský hrad. Martin: Osveta, 1989. 152 s. ISBN 80-217-0085-8
KRIŽANOVÁ, Eva: Vstupná veža Kežmarského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2006, č. 4, s. 9 - 13.
KRIŽANOVÁ, Eva: Omyly a tradície na príklade Kežmarského hradu. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 181 - 194.
SEMANČÍK, Maroš: Pamiatková obnova Kežmarského hradu na začiatku 20. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 2018, č. 1, s. 16 - 20.
www.kezmarok.com
www.kezmarok.sk
GPS
49.139863, 20.433196
49°08'23.5"N 20°25'59.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk