Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kežmarok - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v polovici 18. storočia. Jednopriestorový sakrálny objekt na štvorcovom pôdoryse s polkruhovým oltárnym uzáverom. [1] Fasády sú členené pilastrami. Strecha v tvare zvona je šindľová.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 12161/1. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na západ od rieky Poprad, na križovatke ulice Michalskej a ulice Nižná brána.
Fotogaléria
Kežmarok - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Jiří Fiedler 8/1975
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (17.11.2020)
Bibliografia
www.kezmarok.sk
GPS
49.145275, 20.430382
49°08'43.0"N 20°25'49.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk