Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kežmarok - výpravná budova
Lokalita
obec Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Secesná výpravná budova postavená v rokoch 1914 - 1916. Dvojpodlažný objekt na pôdoryse obdĺžnika má dvojtraktovú dispozíciu. [1]
 

Hlavná železničná trať viedla vďaka neochote predstaviteľov mesta mimo Kežmarok. Napriek tomu bola pred prvou svetovou vojnou na terasovom návrší za riekou Poprad postavená honosná budova železničnej stanice, najmodernejšia stavba svojho druhu vo vtedajšom Hornom Uhorsku. Stavba je tvorená centrálnou budovou vestibulu, z ktorej vybiehajú do dvoch strán krídla ukončené vyvýšenými prístavbami. [2]
 

Posledné archeologické výskumy ukazujú, že neďaleko stála od 11. storočia jedna z prvých slovanských osád, ktorá sa neskôr stala základom mesta Kežmarok. Osada mala charakter hraničnej pevnosti strážiacej veľkú obchodnú cestu spájajúcu Orient so severom Európy. Rozkladala sa v blízkosti Kostola sv. Michala, ktorého základy boli odkryté archeológmi len pred niekoľkými rokmi. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovili ju po roku 1945 a po roku 1966. [4]
 

Technický objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 2740/1. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav výpravnej budovy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Michalskom návrší (vŕšku). Slavkovská 2.
Fotogaléria
Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023Kežmarok - výpravná budova foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (28.4.2020)
[2 - 3] www.kezmarok.net/sk/historicke-pamiatky/item/50-zeleznicna-stanica (28.4.2020)
[4] www.pamiatky.sk (28.4.2020)
[5] www.pamiatky.sk (28.12.2023)
Bibliografia
www.kezmarok.sk
GPS
49.139337, 20.424006
49°08'21.6"N 20°25'26.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk