Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kežmarok - Židovský cintorín
Lokalita
obec Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Založený bol pravdepodobne po roku 1867, kedy vznikla židovská obec v Kežmarku. Najstarší zachovalý hrob pochádza z roku 1875. V južnej časti cintorína sa zachovala jednoduchá stavba, ktorá v minulosti slúžila ako dom smútku. [1]
 

Na cintoríne s rozlohou 70 x 55 m sa nachádza 406 náhrobných kameňov. Vzhľadom na to, že sa jednalo o ortodoxnú komunitu, muži a ženy boli pochovávaní v oddelených radoch. V samostatnom rade sú pochovaní potomkovia rodu Kohenov, ktorých náhrobníky sú zdobené motívom žehnajúcich rúk. [2]
 

Oproti vstupu sa nachádza jednoduchý nemurovaný prístrešok, ktorý chráni hrob rabína Abrahama Grünburga. Nápisy na náhrobníkoch sú v hebrejčine, nemčine a maďarčine. Z materiálov prevláda pieskovec, mramor a žula, ale nachádza sa tu aj značne poškodený kovový náhrobník. Rôznorodosť tvarov náhrobných kameňov svedčí o sociálnej diverzite miestnej komunity. Okrem tradičných jednoduchým stél, sa tu objavujú horizontálne náhrobníky v tvare sarkofágov, či monumentálne mramorové pomníky ohradené masívnym kovaným zábradlím. Dekoratívnosť náhrobníkov je rovnako bohatá. Okrem geometrických a rastlinných ornamentov prevažne secesného charakteru, vyskytujú sa tu tradičné symboly, ako žehnajúce ruky Kohenov, džbán Levitov, koruna, hviezda Dávida, svietnik a smutná vŕba. Posledný pohreb sa konal v roku 2002. Cintorín je posledných desať rokov pravidelne udržiavaný a zveľaďovaný vďaka iniciatívne lokálneho Občianskeho združenia „Porozumenie“ a podpore Ústredného zväzu ŽNO. [3]

Prístup
Cintorín sa nachádza priamo v meste medzi rodinnými domami. [4]
Fotogaléria
Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Kežmarok - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016
Poznámky
[1 - 4] www.slovak-jewish-heritage.org (22.3.2016)
Bibliografia
www.kezmarok.sk
GPS
49.146082, 20.428773
49°08'45.9"N 20°25'43.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk