Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kišovce (Hôrka) - Kaplnka sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hôrka, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1736. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou na severnej strane a bez veže. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď má rovný strop. Na západnej strane je drevená empora. Fasády sú hladké. Strecha je sedlová. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia. Je to oltárna architektúra s točenými stĺpmi, akantovým ornamentom, postrannými akantovými krídlami a nadstavcom, so sochami sv. Jána Nepomuckého, sv. Ignáca a svätcov, uprostred obraz sv. Márie Magdalény. Voľné neskorobarokové sochy sv. Anny a sv. Jána sú z konca 18. storočia. Voľná socha sv. Rozálie je ľudová drevorezba z 19. storočia. Voľný obraz svätice je olejomaľba z konca 18. storočia. [2]
 

Z pôvodného zariadenia kaplnky sa dostali dve vrcholnogotické sochy sv. Petra a Jána Krstiteľa z čias okolo roku 1400 do Východoslovenského múzea v Košiciach. [3]
 

Dlhodobo sa predpoklad stredoveký pôvod sakrálnej stavby, ale zatiaľ sa výskumom nepotvrdil.
 

Ku kaplnke pristavali nedávno zvonicu.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza na okraji obce Hôrka v časti Kišovce. Stojí na cintoríne, ktorý je situovaný na miernom návrší.
Fotogaléria
Kišovce (Hôrka) - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Viliam Mazanec 11/2021Kišovce (Hôrka) - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Viliam Mazanec 11/2021Kišovce (Hôrka) - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Viliam Mazanec 11/2021Kišovce (Hôrka) - Kaplnka sv. Márie Magdalény foto © Viliam Mazanec 11/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 418.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 418.
Bibliografia
www.obechorka.sk
GPS
49.021114, 20.376424
49°01'16.0"N 20°22'35.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk