Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľačno - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gajdel
Lokalita
obec Kľačno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1824. Sakrálny objekt centrálneho oválneho pôdorysu, zaklenutý českou plackou. Fasáda je hladká s dvojitou podstrešnou rímsou a portikovým rizalitom, ktorého tympanón stojí na dvoch toskánskych polstĺpoch. Nad portálom a po oboch stranách oválneho priestoru sú termálne okná. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický s barokovými prvkami, s plastikou Panny Márie a anjelmi z čias stavby. Ľudová plastika sv. Floriána je z konca 19. storočia. Podobizeň zakladateľa kaplnky Juraja Pallescha je zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Kaplnka bola postavená na podnet významného rodáka Juraja Pallescha, kňaza, pedagóga, riaditeľa prvého slovenského učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Určená bola hlavne na ranné a večerné modlitby ruženca. Hlas zvona slúžil na ohlasovanie požiaru a povodne. Ľudia ju volali Palešova kaplnka. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rekonštruovaná bola v roku 1890. Z ďalších dochovaných záznamov je nám známe, že v roku 1930 bola už v dezolátnom stave a preto sa opravovala jej veža, bielilo sa jej vnútro i vonkajšok. [4]
 

V roku 1992 sa opravila strecha kaplnky z peňazí od potomkov Juraja Pallescha žijúcich v Nemecku. Peniaze na elektroinštaláciu a hromozvod dal obecný úrad. V roku 1995 vypracoval vtedajší farár p. Viktor Kraus návrh na obnovu kaplnky. Po schválení Pamiatkovým ústavom, pracovisko Topoľčany bol v exteriéri odstránený cementový sokel a poškodené časti omietok, urobili sa nové vápenno – pieskové omietky, boli osadené kovové mreže na okná a dvere, urobila sa drenážna ryha a odkvapový chodník. V interiéri sa odstránilo linoleum, kamenná dlažba sa ponechala, miestami opravila, odstránila sa konzola elektrickej prípojky a celkovo sa vyriešil prívod elektriny bez rušivých prvkov. Objavený nápis vo vlyse nad tympanónom sa odborne očistil a zakonzervoval. Kamenné časti vstupného portálu a ríms pod oknami sa očistili, chýbajúce časti doložili a zakonzervovali. [5]
 

Organ v kaplnke bol kompletne zrekonštruovaný v rokoch 2012 – 2014. [6]
 

Kľačno – Kaplnka Panny Márie (č. ÚZPF 840/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2016. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu, počas týždňa sa strieda vedenie omše v kaplnke a v kostole. [8]
Prístup
Stojí na hornom konci obce. Nachádza sa neďaleko pošty. [9]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 43.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 43.
[3 - 6] www.klacno.eu (10.11.2016)
[7] www.pamiatky.sk (19.11.2017)
[8 - 9] www.klacno.eu (10.11.2016)
Bibliografia
www.klacno.eu
GPS
48.913814, 18.658720
48°54'49.7"N 18°39'31.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk