Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľačno - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kľačno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1777. Je to malá stavba štvorcového pôdorysu, zaklenutá valenou klenbou. Hladké fasády majú pseudorenesančnú sgrafitovú úpravu s nárožným sgrafitovým kvádrovaním. Nad portálom je v špicatom štvorlístku maľovaný letopočet datujúci stavbu. [1]
 

Na oltári je drevená plastika sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 43.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 43.
Bibliografia
www.klacno.eu
GPS
48.913145, 18.659235
48°54'47.3"N 18°39'33.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk