Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľak - Kostol sv. Terézie z Avily
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kľak, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1753. Do pôdorysu kostola bola pojatá kaplnka z roku 1735, ktorá tvorí jeho presbytérium. K oválovitému presbytériu s oltárnym výklenkom je pristavaná mierne rozšírená loď, zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Priestor presbytéria má nízku kupolu. Vonkajšia architektúra s rizalitovou vystupujúcou vežou je členená podstrešnou rímsou. Veža je zakončená barokovou baňou. [1] Ide o jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou, ktorá je 48 m vysoká a 8 m široká. V nej sú osadené dva zvony s hmotnosťami 300 a 150 kg. [2] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Priečelie má po stranách niky a pred vstupom predstavanú predsieň.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z polovice 18. storočia s ústredným obrazom sv. Terézie z Avily a plastikami svätcov medzi stĺpmi. Oltár má bohatý dekoratívny nadstavec. Kazateľnica je klasicistická z roku 1784, s plastikami štyroch evanjelistov na parapete a sochou Dobrého pastiera na baldachýne. Kamenná krstiteľnica s lupeňovou kupou na štvorcovom podstavci pochádza z čias stavby kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 43 - 44.
[2] www.klak.sk (10.5.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 44.
Bibliografia
www.klak.sk
GPS
48.581407, 18.646566
48°34'53.1"N 18°38'47.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk