Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klasov - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kalaz
Lokalita
obec Klasov, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s prvkami retardovaného baroka postavený na staršom základe v roku 1828. [1] Podľa iného zdroja bol sakrálny objekt postavený už v roku 1750 v barokovom slohu ako fília vrábeľskej farnosti. V roku 1828 bol iba prestavaný v klasicistickom slohu. [2] Rozšírený bočnými kaplnkami bol v roku 1956. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami a českou plackou. Konkávno-konvexne riešený chór stojí na pilieroch. Fasáda je členená lizénovým rámom a obdĺžnikovými oknami s polkruhovým zakončením. [3]
 

Kostol bol do 20. storočia obkolesený kamenným múrom. Kamenný portál vstupu do kostola má klenák s letopočtom 1896. [4]
 

Hlavný oltár so stĺpovou architektúrou je klasicistický z roku 1828, s obrazom Nanebovzatia Panny Márie. Kazateľnica z čias prestavby kostola je zdobená reliéfmi s výjavmi z Biblie. V lodi sú sochy Ježišovho srdca, Panny Márie s dieťaťom, sv. Terézie a sv. Jozefa, po stenách je 14 litografií zastavení Krížovej cesty podľa originálov Luigiho Morgariho. Obraz Piety je novší. Lurdská jaskyňa pri vchode so sochou Lurdskej Panny Márie a kľačiacej sv. Bernadety je z obdobia okolo roku 1975. [5]
 

V bočnej kaplnke Ježišovho srdca je oltár so sochou Ježišovho srdca zo začiatku 20. storočia, v pozadí sú plastiky cherubínov, dole v menze je Svätý hrob. V kaplnke je drevená socha sv. Imricha. V kostole sú tri drevené procesiové kríže s korpusom, starý je z 19. storočia, druhý zo začiatku 20. storočia a tretí je moderný. [6]
 

Vo veži členenej zvukovými otvormi a lizénami je veľký zvon z obdobia okolo roku 1920 a malý zvon zo zaniknutej zvonice. [7]
 

Pod kostolom je krypta rodu Weiszovcov, ktorej vchod je pristavaný k uzáveru presbytéria a je zakončený malou cibuľovou strechou. Je tu pochovaných 14 členov rodiny Weiszovcov. Na vnútornej stene uzáveru krypty je drevený kríž s liatinovým korpusom z konca 19. storočia. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Fasády boli opravené v roku 1974. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 44.
[2] www.klasov.sk (11.11.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 44.
[4 - 9] www.klasov.sk (11.11.2016)
Bibliografia
www.klasov.sk
GPS
48.275301, 18.257636
48°16'31.1"N 18°15'27.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk