Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kláštor
okolo štvorcového, otvoreného dvora = rajská záhrada, alebo rajský dvor je krížová chodba s krytou studňou a ostatné priestory, ktoré sa grupujú okolo chodby – átriový dvor uprostred arkád krížovej chodby: kostol (zväčša na severe), kapitulná sieň - zhromažďovacia, často vedľa kostola), refektórium = jedáleň, parlatórium = hovorňa, dormitórium – spálňa, alebo klauzúry = mníšske celywww.pamiatkynaslovensku.sk