Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klátova Nová Ves - barokový kaštieľ
Lokalita
obec Klátova Nová Ves, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kaštieľ, ktorý vznikol prestavbou a prístavbou okolo roku 1860. Skladá sa z novej a starej časti. Stará časť je z 18. storočia a prestavaná bola okolo roku 1800. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba na pôdoryse písmena U s čestným dvorom. Pristavaný neobarokový pavilón je zo severozápadnej strany napojený na trojtraktové staršie krídlo. V novšej časti je neobaroková slávnostná sieň a centrálna dvorana s kupolou. Kaštieľ má neobarokovú bohato členenú fasádu. Okolo kaštieľa je anglický park. [1]
 

Stavba vznikla zásluhou rodiny Husárovcov. Neskôr ju vlastnili Marcibániovci, Migazziovci a súčasnú neobarokovú podobu mu dal posledný majiteľ barón Leopold Haupt - Stummer. Prestavba sa nevyhla ani interiéru, ktorý sa výzdobou snažil pripodobniť štýlovým interiérom francúzskeho rokoka. Zaoblený uzáver slávnostnej sály slúžil aj ako zimná záhrada a palmový skleník, pričom celý objekt bol vybavený na svoju dobu komfortným centrálnym vykurovaním. Elektrickú energiu na svietenie dodával domáci generátor poháňaný vodným kolesom inštalovaným na potoku v parku. S prestavbou kaštieľa súvisela aj úprava a rozšírenie staršieho parku, ktorý vtedy dosiahol dnešný rozsah okolo 5 ha. [2]
 

Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára advokáta Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, no pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
 

Od roku 1986 slúži kaštieľ ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave. [5]

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Klátova Nová Ves - barokový kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Klátova Nová Ves - barokový kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 48.
[2] Nová výsadba pozostávala predovšetkým z domácich, ale aj cudzokrajných drevín a súčasťou parku sa stal aj upravený potok Vyčoma. Z neho bolo napájané aj novovybudované jazero severne od kaštieľa. Celkový charakter parku dopĺňali altánky, umelá jaskyňa, mostíky a lavičky. www.klatovanovaves.sk
[3] www.klatovanovaves.sk
[4] www.klatovanovaves.sk
[5] www.klatovanovaves.sk
Bibliografia
SVORAD, Tibor: Kaštieľ s parkom v Klátovej Novej Vsi. 60 s. ISBN 978-80-969938-0-2
www.klatovanovaves.sk
GPS
48.563800, 18.305266
48°0 33' 49.68", 18°0 18' 18.96"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk