Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
klauzúra
miestnosť v kláštore, do ktorej nemajú prístup svetské osobywww.pamiatkynaslovensku.sk