Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kleňany - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kleňany, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z konca 17. storočia. Prebudovaný bol v roku 1789. Obnovili ho na konci 19. storočia a v roku 1946. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. [1]
 

Vo svätyni je oltárny obraz Všetkých svätých (patróni obce) pochádzajúci pravdepodobne z 19. storočia. Loď má rovný strop. V kostole je rokoková drevená socha Madony (Odievajúca Panna Mária) z druhej polovice 18. storočia. Barokové drevené sochy štyroch evanjelistov sú umiestnené pri chóre. [2]
 

V kostolnej záhrade stojí mramorový kríž so železným korpusom z roku 1945 a lurdská jaskyňa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v roku 1996. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 49.
[2 - 4] www.klenany.ocu.sk (28.8.2016)
Bibliografia
www.klenany.ocu.sk
GPS
48.118271, 19.071334
48°07'05.8"N 19°04'16.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk