Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
klenba
klenutie, samonosné a vznosné z klinovitých kameňov, tehál, alebo aj liateho muriva zostavené prekrytie nad obstavaným priestoromwww.pamiatkynaslovensku.sk