Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klenov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Klembarok, Kembark
Lokalita
obec Klenov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol zo začiatku 14. storočia. Upravený bol v 16. a 18. storočí. Renovovali ho v roku 1913. Jednoloďová stavba s pozdĺžnym presbytériom na ranogotickom pôdoryse, so zachovaným obvodovým murivom. V presbytériu je renesančná krížová hrebienková klenba. Víťazný oblúk má pri pätách z oboch strán rímsy archivolty. Fasáda je členená novšími oknami a opornými piliermi. Kostol je ohradený múrom. Na západnej strane pred ohradou stojí drevená zvonica. [1]
 

Vnútorné zariadenie je historizujúce z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2]
 

V samotnom závere doliny Sopotnice, vytvárajúcej hlbokú zníženinu v tvare kotla, leží obec Klenov. Malebná, vysoko položená dedina je takmer zo všetkých strán obkolesená pohoriami, no napriek tomu bola v tomto nehostinnom prostredí založená už na prelome 13. a 14. storočia. Hneď potom vznikol aj miestny kostol, ktorý s menšími obmenami stojí dodnes. [3]
 

Chrám bol vybudovaný na miernom návrší (543 m n. m.) v centre stredovekej obce Klemberg, ktorá vznikla v rámci šoltýskej kolonizácie, keď tam prvých osadníkov priviedol šoltýs zrejme nemeckého pôvodu. Svedčí o tom názov obce, odvodený od niektorého z blízkych vrchov (berg) s prívlastkom malý (klem/klein), z čoho vyplýva, že prvým obyvateľom sa okolité vrchy zdali asi nízke. Zaujímavé je pritom, že prví Klenovčania boli hlavne Rusíni, pastiersky ľud z prevažne rovinatej Haliče (dnešný juhovýchod Poľska a severozápad Ukrajiny). Sú to zároveň najstarší známi kolonisti východného rítu v Šariši, keď už v roku 1340 ich v spise medzi svojimi poddanými uviedol majiteľ daného panstva Mikuláš Perényi. [4]
 

Chrám si ľud postavil hneď, ako to dovoľovali okolnosti, na základe architektúry súdiac na začiatok 14. storočia. Ranogotická stavba pozostávala zo štvorcového presbytéria, sakristie a jednej lode. Interiér bol zaklenutý krížovou rebrovou klenbou vo svätyni, rovným stropom v lodi a osvetlený úzkymi gotickými oknami s hrotitým záklenkom bez kružby. Do chrámu sa vstupovalo južným mohutným gotickým portálom od juhu. V 17. storočí sa klenba svätyne zrejme poškodila a bola nanovo zaklenutá s použitím pôvodného stavebného materiálu. V prvej polovici 18. storočia postavili vedľa kostola drevenú zvonicu, ktorá nahrádzala stále chýbajúcu vežu, a vtedy vznikla i nová, baroková klenba v lodi. Jediným vážnym zásahom do pôvodnej stavby bola inštalácia nových okien v roku 1913, ktorými sa síce do interiéru dostalo viac svetla, ale bola zničená prevažná časť ranogotických ostení. [5]
 

Dodnes zostala pôvodná hrubá stavba z čias vzniku, čiže múry lode, svätyne a sakristie. I keď bolo presbytérium v období renesancie preklenuté, zostali z prvotnej klenby v rohoch ihlanové konzoly. V interiéri svätyne sa ešte zachovalo gotické kamenné pastofórium. To je pomerne málo známe, keďže nielenže už vyše 500 rokov neplní svoju funkciu, ale aj preto, že už ani nemôže, keďže sa dochovala len jeho horná časť - trojuholníkový štít, v tympanóne zdobený ornamentom rozety a trojlístka. [6]
 

Pri rekonštrukcii v roku 2005 boli odhalené a prezentované zvyšky úzkych ranogotických okenných otvorov. Všetky pôvodné okná si zachovali podobné hrotité záklenky, no i z tejto hornej časti je možné predpokladať ich šikmé ostenia. Tvarom i stavom zachovania sa líši odhalené okno sakristie, ktoré je značne širšie a okrem lomeného záklenku mu ostalo aj južné ostenie. Medzi zvyškami okien južnej steny lode je umiestnený ranogotický lomený portál skladajúci sa zo štyroch širokých pieskovcových blokov so zamurovaným vstupným priestorom. Oporné piliere stavby pochádzajú taktiež ešte zo stredoveku. [7]
 

V areáli kostola, ohradeného renesančným múrom zo 17. storočia, sa nachádza i drevená zvonica. Ide o vežovitú konštrukciu vertikálne šalovanú doskami a lištami, ukončenú ihlanovou šindľovou strechou. Postavená bola v prvej polovici 18. storočia. Jej význam spočíva nielen v stave zachovania takmer 300-ročného dreveného stavebného materiálu v nezmenenej konštrukcii, ale najmä v ojedinelosti výskytu podobných barokových drevených zvoníc v regióne Šariša. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky (vstup do areálu kostola cez ohradenie) foto © https://commons.wikimedia.org/ 6/2005Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky (vstup do areálu kostola cez ohradenie - vnútorná strana) foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © https://commons.wikimedia.org/ 6/2005Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © https://commons.wikimedia.org/ 6/2005Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky (na ľavej strane drevená zvonica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky (vpravo drevená zvonica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016Klenov - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 5/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 49.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 49.
[3 - 8] SABOL, Dominik: Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Klenove. https://korzar.sme.sk/c/5011993/kostol-ochrany-presvatej-bohorodicky-v-klenove.html, 11. september 2009, (18.2.2018)
GPS
48.928220, 21.055584
48°55'41.6"N 21°03'20.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk