Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klenová - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Lokalita
obec Klenová, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1805 v retardovanom slohu gréckokatolíckych kostolov projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou. Obnovený bol v roku 1900 bez väčších zásahov. Je to pozdĺžny jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Veža členená kordónovými rímsami má barokovú baňu s laternou. [1] Nad presbytériom je strešná vežička.
 

Hlavný oltár s ikonostasom je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa takmer v polovici obce. Stojí na miernej vyvýšenine. Vedľa kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 49.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 49.
Bibliografia
www.obecklenova.sk
GPS
48.941461, 22.336844
48°56'29.3"N 22°20'12.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk