Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klenovec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Klenovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1787. Prestavaný a prefasádovaný bol v prvej polovici 19. storočia. Je to sieňový priestor s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Na východnej strane je pristavaná predsieň. Loď je zaklenutá pruskou klenbou, predsieň má krížovú hrebienkovú klenbu a sakristia valenú. Veža je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. Má hladkú fasádu a zvonovitú prilbu. Sakrálny objekt je na severnej strane obohnaný kamenným múrom. [1] Tesne pri kostole stojí zvonica.
 

Oltár je pseudoklasicistický a jeho murovaná stĺpová architektúra končí tympanónom. Krstiteľnica z červeného mramoru je baroková z prvej polovice 18. storočia. Kazateľnica, lavice a chór sú z 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína dva kalichy z 18. storočia, cínový korbeľ z 18. storočia a cínový pohár z roku 1818. [2]
 

Prvý (pôvodný) kostol v Klenovci postavili v roku 1610. Stál na tom istom mieste, kde stojí terajší kostol a pravdepodobne bol drevený. Medzi postavením prvého kostola a jeho zväčšovaním vybudovali zvonicu. Do roku 1714 mal cirkevný zbor v Klenovci len jednu školu a jedného učiteľa. V roku 1747 bol kostol prestavaný - zväčšený o štyri lachtre (1 lachter – menej ako 2 m). Druhý – tolerančný chrám bez veže bol postavený v roku 1787. Veža bola dostavaná niekedy po roku 1800. [3]
 

Do histórie dediny i cirkevného zboru Klenovec sa zapísal 1. október 1888 smutnou udalosťou. V tento deň vypukol požiar, ktorý sa rozšíril až na tretinu dediny. Za obeť mu padla fara i kostol, z ktorého zostali len múry. Zhoreli aj cenné úradné knihy, matriky, archív, historické i modlitebné knihy. Chrám bol obnovený začiatkom 20. storočia.. Posviacka obnoveného kostola sa konala 25. novembra 1906. [4]
 

V rokoch 1927 - 1928 bol kostol vymaľovaný a osvetlený. Nový organ bol kúpený v roku 1950 z darov rodákov, ktorí žijú v USA. Pôvodný organ bol z roku 1878. Kostol je elektricky vykurovaný od roku 1956. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Generálna oprava exteriéru kostola sa uskutočnila v roku 1973. Oprava sa týkala aj maľby za oltárom. Kostol posvätil dňa 30. októbra 1977 vtedajší biskup Dr. Ján Michalko. Ďalšia oprava exteriéru prebehla v roku 1993. V roku 2004 vykonal cirkevný zbor opravu elektriny kostola. [6]
 

Fara bola postavená v roku 1775. Objekt viackrát opravovali a prestavovali. Veľká obnova sa vykonala roku 1983. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 50.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 50.
[3 - 7] www.klenovec.sk (3.6.2017)
Bibliografia
www.klenovec.sk
GPS
48.597650, 19.891283
48°35'51.5"N 19°53'28.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk