Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klenovec - zvonica
Lokalita
obec Klenovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančná vežovitá stavba, ktorá je na prízemí murovaná, na poschodí riešená na spôsob pavlače s arkádami ako zvukovými otvormi. Zvonica má stanovú strechu, zakončenú malou vežičkou. Objekt je pripojený k ohradnému múru evanjelického kostola a tvorí zároveň priechod ku sakrálnej stavbe. Jeden zvon je z roku 1657. Na dubovej stolici je datovanie 1833. Druhý zvon z roku 1774 bol uliaty zvonolejárom S. Aebelom v Lučenci. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí tesne vedľa evanjelického kostola.
Fotogaléria
Klenovec - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 50.
Bibliografia
www.klenovec.sk
GPS
48.597650, 19.891283
48°35'51.5"N 19°53'28.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk