Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klíž (Veľký Klíž) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Klíž, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená okolo roku 1740. Spomína sa v roku 1755. Opravená bola v roku 1795. [1] Jednoduchý malý sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom a drevenou strešnou vežičkou. Fasády sú hladké. Nad vchodom je nika. Veža má stanovú strechu.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri uvádza ľudovú polychrómovanú plastiku Piety z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 183/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je zhruba dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v lesnom poraste nad obcou. Nachádza sa vedľa zrúcanín barokového kostola.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 50.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 50.
[3] www.pamiatky.sk (10.8.2023)
Bibliografia
www.velky-kliz.sk
GPS
48.555161, 18.410359
48°33'18.6"N 18°24'37.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk