Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klížska Nemá - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Kolozsnéma
Lokalita
obec Klížska Nemá, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne sa uvažovalo, že ide o kostol postavený na stredovekom románskom základe, ktorý bol viac ráz upravovaný. [1] Reformovaný barokový kostol však vznikol v roku 1794 prístavbou lode k pôvodnej románskej rotunde z 12. storočia. [2] Naposledy ho výraznejšie upravovali asi v polovici 19. storočia. Jednoloďový priestor s polkruhovou stiahnutou apsidou krytý rovným stropom. Fasády sú členené lizénovým rámom. Vstavaná drevená veža má zvukové okná a je krytá baňou. [3]
 

Mramorový stôl a kazateľnica sú z polovice 19. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [4]
 

Rotunda predstavuje najvýznamnejšiu pamiatku svojho druhu v celej oblasti južného Slovenska [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol obnovený v rokoch 2003 - 2004, pričom bola osobitne riešená i časť pôvodnej rotundy (obnova zamurovaného stredovekého okna, v exteriéri bol na základe nálezov rekonštruovaný výraz stredovekej omietky). [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v strede obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 51.
[2] www.klizskanema.sk (12.11.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 51.
[5 - 6] www.klizskanema.sk (12.11.2016)
Bibliografia
www.klizskanema.sk
GPS
47.751787, 17.819100
47°45'06.4"N 17°49'08.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk